Woonrust, Verzekering advies

Veiligheid

Wet- en regelgeving

Deze website en alle andere uitingen van De Hypotheekshop worden beheerst door het Nederlands Recht, waaronder de Wet bescherming Persoonsgegevens d.d. 6 juli 2000 (Stbl 2000.302, in werking getreden 1 september 2001).
De Hypotheekshop.is gevestigd binnen het Arrondissement Amsterdam, onverhoopte geschillen worden bij uitsluiting voorgelegd aan de bevoegde rechter in dat arrondissement.