Woonrust, Verzekering advies

ZZP Uiterlijke verzorging

Uiterlijke Verzorging

Heb je een bedrijf in de uiterlijke verzorgingsbranche? Dan moet je jouw bedrijf goed verzekeren. Wij hebben daarom één pakket ontwikkeld zodat je verzekerd ben voor onder andere jouw inventaris, rechtsbijstand en bedrijfsaansprakelijkheid.

Inventaris-/Goederendekking

Schade aan jouw bedrijfsinventaris en goederen door bijvoorbeeld brand, waterschade of diefstal uit jouw bedrijfsruimte (ook: behandelruimte aan huis) zijn gedekt. De verzekering is op basis van nieuwwaarde. Het verzekerd bedrag is € 10.000,-. Het eigen risico bedraagt € 125,-.

Aansprakelijkheidsverzekering Bedrijven

Het kan zijn dat je aansprakelijk wordt gesteld voor letsel- en zaakschade van anderen. Wij dekken niet de schade als gevolg van beroepsfouten/verkeerde adviezen. Het verzekerd bedrag is € 1.250.000,- per aanspraak. Het eigen risico bedraagt € 125,- voor schade aan zaken.

Rechtsbijstand

Deze is nodig wanneer er juridische conflicten met bijv. een klant of leverancier ontstaan. Verzekerde som is onbeperkt behalve bij incassorechtsbijstand, hier geldt een limiet van € 10.000,- voor externe kosten, en bij geschillen met afnemers geldt een limiet van € 30.000,- voor externe advocaatkosten.

Geldverzekering

Diefstal en beroving van contant geld door bijvoorbeeld een overval, diefstal van geld uit jouw woning, diefstal uit de kluis van jouw bedrijfsruimte of tijdens het vervoer van geld. Het verzekerd bedrag is € 2.500,-.

Deze verzekering is geldig wanneer u geen personeel in dienst heeft.