Woonrust, Verzekering advies

ZZP Gereedschappen

Heeft u een bedrijf waarbij u gereedschappen in de inventaris heeft?

Dan heeft u de ZZP-gereedschappen verzekering nodig. WoonRust Advies heeft speciaal voor deze bedrijven een verzekeringspakket samengesteld. Lees hieronder meer over deze verzekering.

Gereedschappen

Verzeker jouw bedrijf in één pakket. Het pakket verzekerd onder andere jouw inventaris, rechtsbijstand en bedrijfsaansprakelijkheid.

Inventaris-/Goederendekking

Schade aan jouw bedrijfsinventaris en goederen door bijvoorbeeld brand, waterschade of diefstal in de bedrijfsruimte (ook: kantoor aan huis) zijn gedekt. De verzekering is op basis van nieuwwaarde. Het verzekerd bedrag is €50.000,- Het eigen risico bedraagt € 250,-.

Aansprakelijkheidsverzekering Bedrijven

Letsel- en zaakschade van anderen waarvoor je aansprakelijk wordt gesteld. Er geldt geen dekking voor schade als gevolg van beroepsfouten/verkeerde adviezen. Het verzekerd bedrag is € 1.250.000,- per aanspraak. Het eigen risico bedraagt € 125,- voor schade aan zaken.

Rechtsbijstand Bedrijven

Juridische conflicten met bijv. een leverancier, een afnemer, de overheid of een vordering op klanten zijn gedekt. Verzekerde som is onbeperkt behalve bij incassorechtsbijstand, hier geldt een limiet van € 10.000,- voor externe kosten, en bij geschillen met afnemers: gelimiteerd tot € 30.000,- voor externe advocaatkosten. Voor incassorechtsbijstand geldt dat het financiële belang tenminste € 450,- bedraagt.

Computer-/Elektronicadekking

Dit is een aanvulling op de inventaris-/goederenverzekering. Het dekt beschadiging van jouw computer, laptop of kantoorelektronica door alle plotseling van buiten komende gebeurtenissen (incl. diefstal, na buitenbraak aan het gebouw). Het eigen risico bedraagt € 250,-.

Extra Kostenverzekering

Kosten die gemaakt moeten worden om de werkzaamheden te hervatten na bijvoorbeeld brand (zoals huur van vervangende kantoorruimte) zijn gedekt. Het verzekerde bedrag is € 50.000,-,  bij dit onderdeel geldt geen eigen risico.

Deze verzekering is geldig wanneer u geen personeel in dienst heeft.