Woonrust, Verzekering advies

APK Service Belastingen

De APK Service Belastingen biedt begeleiding bij jouw belastingzaken zodat je van een financiële nachtrust kunt genieten.

Kosten APK

Voor het uitvoeren van de APK Service Belastingen geldt een maandtarief, vraag ernaar bij uw adviseur. Als er extra advies- en/of bemiddelingswerkzaamheden volgen uit de APK, dan berekenen wij die tegen uurtarief. Je krijgt altijd vooraf een inschatting van deze extra uren en het geldende uurtarief.

Jaarlijks voorlopige teruggaaf

Indien je het op prijs stelt jouw teruggaaf van de hypotheekrente maandelijks te ontvangen, vullen wij de voorlopige teruggaaf voor je in. Na het ingaan van de hypotheek dient dit minimaal twee opeenvolgende jaren te gebeuren. Je koopt de woning immers nooit op 1 januari.

Aangifte

Wij verzorgen je jaarlijkse belastingaangifte. Indien er sprake is van een complexe aangifte, omdat er sprake is van een bijzondere gebeurtenis in het desbetreffende belastingjaar (je bent bijvoorbeeld ondernemer geworden of hebt een erfenis gekregen) dan vallen de eerste twee uur die nodig zijn voor de aangifte binnen de APK Service Belastingen. De extra uren worden in rekening gebracht. Vooraf maken wij een inschatting van de kosten.

Helpdesk

Wij beantwoorden graag vragen rondom de belastingen. Bijvoorbeeld vragen over de voorlopige teruggave, de aangifte, de beschikking van de gemeente met de vaststelling van de WOZ-waarde door de gemeente. Maar ook fiscale vragen die bijvoorbeeld spelen rond je hypotheek of verzekering. Bijvoorbeeld naar aanleiding van een fiscaal overzicht van de geldverstrekker of verzekeraar.

APK Nieuws

Wij houden je op de hoogte van belangrijke belastingwijzigingen. Geef aan jouw adviseur door als je deze wilt ontvangen.