Woonrust, Verzekering advies

Disclaimer

Juridische aspecten

De juridische aspecten betrekking hebbend op de website van WoonRust Advies een handelsnaam van De Hypotheekshop Centrale Organisatie B.V.(hierna te noemen De Hypotheekshop) hebben wij hieronder uiteengezet.

Disclaimer/aansprakelijkheid

Hoewel de informatie, die wordt aangeboden op de site van WoonRust Advies met de grootste zorg is samengesteld en continue wordt gecontroleerd en onderhouden, kan De Hypotheekshop. niet garanderen, dat die informatie, waaronder de premies, te allen tijde volledig en juist is. Aan de getoonde premies behorende bij een product kunnen geen rechten worden ontleend.

Terzake van de tarieven behorend bij een, door een bezoeker geselecteerd product, geldt dat De Hypotheekshop of de door de aanvrager geselecteerde vestiging, nimmer aansprakelijk is voor schade en/of kosten van de bezoeker, die het gevolg is/zijn van wijzigingen, die de desbetreffende verzekeraar, onder de invloed van het wisselende economische klimaat, toepast bij het uitbrengen van een offerte

Algemene voorwaarden

Toegang tot en gebruik www.woonRustAdvies.nl is onderworpen aan deze algemene voorwaarden. Indien de voorwaarden worden gewijzigd zal dat deze website worden bekend gemaakt.

Deze voorwaarden beheersen de website www.woonrustadvies.nl en alle andere sites van haar franchisenemers die door middel van links aan de WoonRust Advies website zijn verbonden. Door contact te leggen en te behouden met www.woonrustadvies.nl stemt u in met deze voorwaarden.

De WoonRust Advies website en alle informatie, beelden, merken, logo's, iconen met betrekking tot  haar diensten en producten (gezamenlijk hierna te noemen: de "Informatie") worden geopenbaard op basis van bij de beheerder van de website bekende gegevens. De Hypotheekshop  kan niet echter instaan, en aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de juistheid, betrouwbaarheid en compleetheid van de Informatie, noch of de Informatie geschikt is voor een bepaald doel. De Hypotheekshop. garandeert eveneens niet en aanvaardt geen aansprakelijkheid dat de WoonRust Advies website en de voor de site gebruikte servers vrij zijn van computervirussen. De Hypotheekshop behoudt zich het recht voor om de website te allen tijde te wijzigen, aan te vullen, te corrigeren en eventueel te verwijderen.

Links

www.woonrustadvies.nl kan links en verwijzingen naar andere websites bevatten. Voor de inhoud van deze andere websites kan De Hypotheekshop eveneens geen verantwoordelijkheid dragen.

Intellectuele eigendom

De Hypotheekshop is auteursrechthebbende op alle teksten, gebruikt in haar website, zij is exclusief rechthebbende op de afgebeelde woord- en beeldmerken en op de handelsnaam. De eenvormige Benelux Merkenwet, de Handelsnaamwet, de Auteurswet 1912 en de internationale en supranationale verdragen en regelgeving zijn toepasselijk. Het reprorecht wordt voorbehouden. de Hypotheekshop treedt ten aanzien van al haar rechten uit Intellectuele eigendom altijd handhavend op.